Werkwijze

Fotogalerij

Elk eerste consult wordt gestart met een vraaggesprek om inzicht te krijgen in de aard, de omvang en de oorzaak van de klachten. Het onderzoek bestaat uit een aantal testen in stand, zit en lig om een indruk te krijgen van de mate waarin uw lichaam niet optimaal functioneert. Dat zijn testen over de beweeglijkheid van uw gewrichten, de spieren maar ook over de spanning van uw buik, organen en het hoofd. In dit onderzoek wordt er ook nauwkeurig een inschatting gemaakt of er medische redenen zijn om juist niet tot behandeling over te gaan, maar u verder door een arts te laten onderzoeken.

Als er een duidelijk verband is gevonden tussen de klachten en de bevindingen uit het onderzoek kan de behandeling beginnen. Het is niet in alle gevallen gelijk duidelijk wat de exacte oorzaak van de klachten is. Vaak zijn er meerdere oorzaken die op verschillende momenten in ons leven ontstaan zijn. In de loop van de behandeling kunnen die oorzaken naar boven komen, de richting van de behandeling kan dan wat aangepast worden. Als behandelend osteopaat dien je daarin zeer alert te zijn en je flexibel op te stellen. Het is niet ongewoon dat een behandeling op een andere plek start dan waar de klachten voelbaar zijn.  In die gevallen zijn de klachten het gevolg van een probleem elders in het lichaam.  De behandeling van de pijnlijke zone volgt dan wat later. 

Aantal gewenste sessies:

Om een goed effect te krijgen is het mijn voorstel om 3 x te behandelen met een periode van 2 tot 3 weken tussen de behandelingen. Na die 3 keer zijn er meerdere mogelijkheden. Of de klachten zijn verholpen, dan kunnen we stoppen. De klachten zijn verbeterd of er is geen verandering. Bij verbetering kan na 3 x een inschatting worden gemaakt over het aantal vervolgbehandelingen. Afhankelijk van de klachten, uw tijd en financiële mogelijkheden.  

Mochten de klachten gelijk zijn gebleven, dan is er natuurlijk de mogelijkheid af te zien van verdere afspraken. Het kan zijn dat ik na die periode wel een goed inzicht heb gekregen van uw situatie en kan ik mogelijk een advies geven over een ander te volgen traject. Of, na gezamenlijk overleg, kan besloten worden nog 1 of twee consulten af te spreken omdat de klachten al zolang aanwezig zijn dat het nu eenmaal niet te verwachten is dat verbetering binnen 3 sessies optreedt.

Hoe dan ook, na 3 sessies is er met u een evaluatie over het te volgen traject. Dan weet u waar u aan toe bent.

Betaling van de behandeling is normaal gesproken direct na het consult. U kunt pinnen, contant is ook mogelijk. U krijgt gelijk de rekening mee, deze kunt u zelf indienen bij uw verzekering. Veelal wordt osteopathie vergoed. De mate van vergoeding is wel afhankelijk van het soort polis dat u heb ingekocht. U kunt dat zelf het beste nazien bij uw verzekering. Ik ben aangesloten bij het N.O.F. register, deze is door alle verzekeringen erkend.