Introductie

Evert Jan ten Ham. Geboren 24-01-1960 te Barneveld.EJ PRTK II

Na in ’85 de opleiding fysiotherapie Utrecht hebben
afgerond, ben ik na enkele omzwervingen gaan werken
als fysiotherapeut in Bilthoven.

Om mijn behandelingsmogelijkheden uit te breiden ben ik na manuele therapie in ’89 gestart met de 6 jarige opleiding osteopathie aan het College Sutherland. Deze opleiding is inmiddels ook in Amsterdam gevestigd.
In ’95 heb ik de opleiding kunnen afronden. Voor registratie als osteopaat moest er tevens een effectonderzoek gedaan worden. Met twee collaga’s is er gekozen voor een wetenschappelijke aanpak. Dit onderzoek, naar scheelzien bij kinderen, liep van ’99 tot 2004. Via deze link kunt u hier meer over vinden.

Sinds ’95 heb ik de fysiotherapie achter me gelaten en ben ik fulltime als osteopaat werkzaam in Carpe Diem te Bilthoven. In dit centrum proberen we zoveel mogelijk facetten van complementaire geneeskunde bij elkaar te brengen.

Al snel na de opleiding osteopathie kreeg ik interesse voor het Taoïsme. Kennis van de Chinese geneeskunde is en enorme verrijking van de osteopathie.  De combinatie van osteopathie en Taoïsme verschafte mij veel nieuwe inzichten. Ik begon meer en meer in te zien dat genezing ook onzichtbare kanten heeft. Krachten die niet met de gebruikelijke zintuigen waarneembaar zijn. Het werd mij duidelijk dat de grondlegger van de osteopathie A.T. Still (1828-1917) deze facetten wel degelijk naar voren bracht in zijn filosofie. Echter omdat dit moeilijk overdraagbaar is komt dit in de opleidingen eigenlijk nauwelijks aan de orde.

Het werd tijd om mijn blikveld te verruimen. Om de Taoïstische visie in mijn behandelingen te kunnen betrekken volgde van 1999 tot 2003 een opleiding tot energetisch therapeut aan het Du Mai Centrum voor Energetische levenskunst in Hamme, België. Dit centrum heeft zijn wortels in het Taoïsme en droeg de naam: 4-Dimensioneel Bodywork, kortweg 4DBW.

4-Dimensioneel houdt in: het kunnen werken in de 4 dimensies van het lichaam. Fysiek,
emotioneel, mentaal en energetisch. Voor mij betekent dit dat niet langer alléén het fysieke op de voorgrond staat, maar dat de levenskwaliteit en het wezenlijke van de mens, wie we dus werkelijk zijn, ook belangrijk is. Wat heb je tenslotte aan gezondheid als je je niet gelukkig voelt. Waarschijnlijk gaat: – ‘je ongelukkig voelen’ – dan ook samen met ‘niet gezond zijn’.
De laatste jaren houdt ik mij nadrukkelijk bezig om te werken vanuit de visie van de Advaita Vedante. Deze inzichten heb ik voornamelijk te danken aan de uren die ik met Mieke Berger heb door mogen brengen. Hierdoor heb ik mijn inzicht over wie, of wat wij zijn nog meer kunnen verdiepen. 

Gevolgde opleidingen: Fysiotherapie, Manuele therapie, Osteopathie (+ 20 tal verdiepingscursussen), 4 Dimensioneel Bodywork,  Avatar, Basis en Master Course, Correctie van het ‘Verzamelpunt’, Jin Shin Jyutsu. Mindfulness en ‘Buteyko’ ademtechniek.