Energy Medicine

Aarde en Hemelkracht worden opgeno- men door het lichaam en door de meri- dianen en nadi'sgebracht tot in elke cel.

Energiestromen door het lichaam

Energy Medicine heeft als uitgangspunt dat elk levend wezen meer is dan het fysieke lichaam alleen. We zijn meer dan botten, organen en vloeistof. We zijn bezielde wezens en een niet zichtbare energie stroomt door alle weefsels. Deze energiestroom is opgebouwd uit drie hoofdstromen en een middelaar, die zich splitsen in 24+2 meridianen en duizenden nadi’s. De meridianen zijn gekoppeld aan onze organen en bepalen dus hun vitaliteit. Er zijn een aantal grote centrale energieknooppunten, in de Chinese Geneeskunde worden deze ook wel Tan Tiens genoemd. Deze stromen zijn eigenlijk gewoon elektronenstromen door het bindweefsel, net zoals de elektronen die door een stroomdraad lopen. Uiteindelijk moeten al deze elektronen aankomen in de kern van elke cel. Hoe sterker deze stroom, hoe vitaler we zijn en des te beter ons lichaam werkt.   

Wanneer ik als osteopaat verharding in het weefsel voel stroomt daar de energie in het lichaam niet goed. De elektronenstroom is daar vermindert en ook de lymfe in het bindweefsel is vertraagd. Het gevolg is dat het weefsel verzuurd, stugger wordt en bevattelijker zal zijn voor ziekte. De stugheid van weefsels kan eigenlijk alléén echt worden hersteld als de energie ook beter gaat stromen. Het vereist wel een subtielere aanpak dan osteopathie alléén. Holistisch werken betekent voor mij dat altijd naar het geheel gekeken wordt én dat altijd zoveel mogelijk de oorzaken van het probleem behandeld worden. Dus een fysieke én energetische aanpak is vereist, juist omdat het lichaam één niet te scheiden geheel is. 

Dr. Still, “The Triune Man”

Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917), grondlegger van de osteopathie, zag al in dat we bezielde wezens zijn,         The Triune Man: First the material body, second a spiritueel being, third a being of mind far superior to all vital motions and material forme.” 

Wat in China de Qi of Chi wordt genoemd was voor Still “The Breath of Life”. Randolf Stone D.O. (1890-1981) was één van de eerste osteopaten die specifiek aandacht besteedde aan lichaamsenergie. Hij ontwikkelde de zgn. Polarity Therapie. In de huidige opleiding osteopathie krijgt dit aspect helaas nauwelijks nog aandacht.

Het belang van het enrgiesysteem is al waarneembaar voor onze geboorte. In de embryonale fase ontstaat eerst het energiesysteem dan pas het lichaam. Dat betekent dat ons lichaam een uitdrukking is van het energieveld en niet andersom! In dit veld ligt alle voorouderlijke informatie opgeslagen. De basis-vitaliteit van alle organen en het immuunsysteem ligt erin vast, dus het is allesbepalend voor het functioneren van het lichaam.

Na mijn studie osteopathie heb ik meerdere opleidingen gevolgd om het energiesysteem in relatie tot het fysieke beter te kunnen begrijpen en behandelen. De behandelvormen die ik nu in combinatie met osteopathie gebruik hebben een Chinese achtergrond, de Healing TAO en een Japanse, Jin Shin Juytsu en Shin Tai. Ze versterken en verdiepen de behandeling op fysiek vlak en geven meer inzicht in de psycho-emotionele oorzaken       van klachten of ongemakken. Afgelopen tijd heb ik mij tevens bezig gehouden met Mindfulness en met de Butyko ademhalingsmethode. Een juiste ademhaling is van groot belang om de zuurgraad van het lichaam constant te houden. In onze jachtige maatschappij heeft het grootste deel van de mensen een verkeerde ademhaling wat snel kan lijden tot een mate van chronische hyperventilatie.

Bovendien heb ik mij bekwaam in Reconnection / Reconnective Healing en Verzamelpuntcorrectie.